Horizon Bank Team

Waverly

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Vice President

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Loan Officer

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

President

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Loan Administrator Specialist

kayla.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Loan Credit Administrator

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Customer Service - North Branch

Kim.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Customer Service - South Branch

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Customer Service - North Branch

Naomi.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Customer Service - South Branch

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Senior Vice President & Cashier

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Vice President

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Loan Assistant

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Loan Assistant

Scott A.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Vice President

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Assistant Cashier

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Loan Assistant

Kristina.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Kristina Pflum

Customer Service - South Branch

McCook

Steve R pic 3-11-2021.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Vice President

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Customer Service & Loans

Carie pic 3-11-2021.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Customer Service

Angie F pic 3-11-2021.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Customer Service

Sharon R pic 3-11-2021.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Customer Service

Superior

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Branch Manager

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Customer Service

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Customer Service